Den italienske foreningen for bioteknologer ønsker å gjøre det klart at Covid-19 ikke er som en vanlig influensa. For å gjøre dette enda tydeligere har vi sammenlignet tilgjengelig data om influensa (sesong 2018-2019) tilgjengelig her med  Koronavirus-data samlet inntil 15 mars 2020.

I sesongen 2018-2019 var influensa ansvarlig for 812 tilfeller av hospitaliseringen på intensivavdelingen (IA) og 205 dødsfall i et tidsrom på 33 uker (8. oktober 2018 – 20. mai 2019). Toppen av hospitaliseringen på IA var i uke 4 (2019) med 93 tilfeller og toppen av dødsfall i uke 5 (29 dødsfall).

Dataene tilgjengelig for SARS-CoV-2 i Italia er på en helt annen skala. Epidemien ble erklært i uke 9 av 2020, og uken etter (10) ble det registrert 351 tilfeller av hospitaliseringer på IA og 131 dødsfall. Denne uken (11) er det allerede 1672 tilfeller av hospitaliseringer på IA og 1661 dødsfall, og situasjonen er kritisk for helsevesenet i mange italienske regioner.

Hovedproblemet er behovet for hospitalisering på intensivavdelingen for en rekke antall tilfeller (opptil 10%), også blant unge, og behandlingen krever opptil 2-3 uker før den kritiske fasen er overstått. Dette krever en enorm innsats fra helsevesenet for å garantere tilstrekkelig omsorg til alle trengende, og over en lengre periode, samtidig som ressurser dreneres for pasienter med andre sykdommer.
Det er riktig at de fleste dødsfall er av eldre, men kun fordi eldre ofte har andre kroniske sykdommer og ikke tåler invasive behandlinger like godt, men hospitaliseringer skåner ingen aldre.

Så gjør deg klar, hjelp landet ditt med å informere folket riktig og hjelp dem til å respektere reglene for å stoppe smitten. Gjør det for deg selv, for menneskene du bryr deg om, for dine medborgerne, og spesielt de svake.

Takk!

Recommended Posts