Włoski Związek Biotechnologów wyjaśnia, że koronawirus ( powodująćy chorobę Covid-19) to nie to samo co grypa.

Aby pokazać jak znacznie on się rożni, porównaliśmy dostępne dane na temat grypy z lat 2018-2019 z danymi zebranymi do 15 marca tego roku na temat Koronawirusa.

W sezonie 2018-2019 grypa była odpowiedzialna za 812 przypadków wymagających hospitalizacji na dziale intensywnej terapii oraz 205 przypadków śmiertelnych na przestrzeni 33 tygodni.  (od 8 października 2018 do 29 maja 2019). Szczytowy moment jeśli chodzi o hospitalizację miał miejsce w 4 tygodniu 2019 roku, kiedy hospitalizowanych było 93 osób, szczyt dla przypadków śmiertelnych przypadł na 5 tydzień roku kiedy zmarło 5 osób.

Dane jakie posiadamy na temat wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 to zupełnie inny kaliber. Epidemia zaczęła się w 9 tygodniu 2020, a już tydzień później zarejestrowano 351 przypadków hospitalizacji i 131 przypadki śmiertelne. Do chwili obecnej (11 marca) zarejestrowano 1672 przypadków hospitalizacji oraz 1661 zgonów, a sytuacja służby zdrowia w wielu włoskich regionach jest krytyczna.

Największym problemem jest to , że w wielu przypadkach (do 10% zachorowań) konieczna jest hospitalizacja na dziale intensywnej terapii, również młodych ludzi, a terapia trwa ok 2-3 tygodni do czasu przejścia fazy krytycznej. Zapewnienie odpowiedniej opieki wszystkim potrzebującym przez tyle czasu wymaga ogromnego wysiłku ze strony służby zdrowia, na czym cierpią również pacjenci z innymi schorzeniami.

Prawdą jest, że wieszczość przypadków śmiertelnych stanowią osoby starsze, ale tylko dlatego że często zmagają się z innymi schorzeniami i przeprowadzenie intensywnej terapii jest utrudnione z uwagi na słabsza przyswajalność leków. Jednak ta choroba dotyka ludzi w każdym wieku.

Pomóż informować społeczeństwo na temat tej choroby, aby mogło lepiej przestrzegać zasad dzięki którym można zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Zrób to dla siebie, dla ludzi na których ci zależy, współobywateli, a przede wszystkim tych najsłabszych.

Dziękuję

Recommended Posts